1
Indiquez l’intérêt que vous portez à cette question
-3

Com i on especificar l’adreça electrònica del destinatari d’un formulari ?

Guillem

Salut,

Estic mirant d’implementar un formulari de contacte en SPIP però no aconsegueixo entendre com cal especificar l’adreça a la qual serà enviat. El formulari que prenc com a referència és el que es troba a formulaires/ecrire_auteur (.html i .php).

A l’arxiu php trobem, dins la funció de tractament, la crida a la funció envoyer_mail :

  1. $envoyer_mail($mail, $sujet, $texte, $adres, "X-Originating-IP: ".$GLOBALS['ip']);

Segons la documentació del codi el primer argument, és a dir $mail, correspon a l’adreça electrònica del destinatari, és a dir, de la persona que rebrà les dades que el visitant hagi escrit en el formulari.

El meu dubte és, d’on treu el valor aquesta variable $mail ? I, per tant, com m’ho faig per a canviar-ho ? (vull posar el meu correu).

Gràcies d’avançada,