5
Indiquez l’intérêt que vous portez à cette question
-1

Com adaptar les regles tipogràfiques ?

Guillem

Bon dia,

SPIP aplica tractaments automàtics per a millorar tipogràficament els textos escrits en francès. Si bé trobo que és una gran eina, voldria redefinir aquestes funcions per tal d’adaptar-les a les regles tipogràfiques del català (i també de l’esperanto). Per a aconseguir-ho, dins la carpeta ecrire/typographie he mirat de crear el document ca.php (i eo.php) el qual conté la funció

function typographie_ca_dist($letexte) {

però, malauradament, no funciona :( Algú em sabria dir què estic fent malament ?

Mercès d’avançada